Na jaką formę pomocy finansowej może liczyć student ?

Na jaką formę pomocy finansowej może liczyć student ?

Niewielu z nas wie, ale w Polsce liczba studentów jest na podobnym poziomie jak we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Liczba ta co roku różni się o kilka tysięcy, ale ostatnie dane z 2013 roku wskazują, że na wszystkich polskich uczelniach publicznych i niepublicznych studiowało ponad 1,6 mln młodych Polaków. Jest to ogromna liczba ludzi, […]

Czytaj więcej